Rejestracja telefoniczna : 48 516 412 877

Rejestracja emailowa: smosarska.klaudia@gmail.com

Gdzie przyjmuję?

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości:

1. Al. Niepodległości 147, 02-555 Warszawa
2. ul. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa
3. ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, 00-668 WarszawaWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji kontaktu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U nr 133, poz. 883.)